0-2991-8999

สมัครงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

MEDICAL SERVICES / งานรักษาพยาบาล

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร อัตราที่รับ
ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (PA) หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ IPD/OPD/ICU/HCT/ER หลายอัตรา
นักรังสีเทคนิค หลายอัตรา
เภสัชกร หลายอัตรา

SUPPORT SERVICES / งานสนับสนุน

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร อัตราที่รับ
เจ้าหน้าที่ศิลป์ 2 อัตรา
พนักงานนิิติการ 2 อัตรา
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร 1 อัตรา
ผู้ช่วยเภสัชกร หลายอัตรา
พนักงานคลังพัสดุ 2 อัตรา
พนักงาน IT 2 อัตรา
พนักงานเวชสถิติ 2 อัตรา
พนักงานบริการผู้ป่วย หลายอัตรา
พนักงานการเงิน 2 อัตรา
Download ใบสมัคร

สนใจตำแหน่งงานกรุณาสมัครงานผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ "คลิกที่ตำแหน่งงาน

หรือติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 11.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.00 น. 
วันเสาร์ เวลา 08.00 – 11.00 น. 
แนบประวัติส่งมาที่ Email : human@saimai.co.th 
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสายไหม เลขที่ 91 ถนนเฉลิมพงษ์, 
แขวงสายไหม, เขตสายไหม, กรุงเทพฯ, 10220 
โทร. 0-2991-8999 ต่อ 1239 
โทรสาร 0-2563-5222

...
...
ข้อมูลโรงพยาบาล สมัครงานกับเรา

เกี่ยวกับเรา สมัครงานกับเรา มาตรฐานของโรงพยาบาล ติดต่อเรา