02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

ให้บริการดูแลด้านหัวใจอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจในสาขาต่างๆ ทั้งอายุรแพทย์ด้านหัวใจ ศัลยแพทย์หัวใจ ที่ล้วนผ่านการอบรมจากสถาบันชั้นนำ

...อ่านต่อ

แผนกกุมารเวชกรรม

คลินิกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลสายไหม ให้การดูแลรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารรักษาโรคติดเชื้อ  โรคภูมิแพ้  โรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น และส่งเสริมสุขภาพเด็กดี  วัยแรกเกิดถึงอายุ 15 ปี  โดยการให้วัคซีนตามวัย และวัคซีนพิเศษ เช่น วัคซีนป้องกันโรคท้องเสียในเด็กจากเชื้อโรต้า วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมในเด็กจากเชื้อไอพีดี วัคซีนป้องกันโรคสุกใส วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเป็นต้น 

...อ่านต่อ

แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน   โรงพยาบาลสายไหม  พร้อมให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง​ ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทีมพยาบาลและบุคลากรเฉพาะทาง ที่ได้รับการฝึกฝนทางด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ  ห้องฉุกเฉินขนาด 10 เตียง  ห้อง CPR 2 เตียงและ สามารถรองรับผู้ประสบอุบัติเหตุหมู่ได้อย่างเพียงพอ

...อ่านต่อ

มุมสุขภาพ

ทำไมต้องขูดหินปูน ?

กำเนิดตามธรรมชาติของหินปูนในช่องปาก มาจากน้ำลายที่มีสารเคมีต่างๆ หลายชนิด โดยเฉพาะสารอนินทรีย์ ประเภท แคลเซียมและฟอสเฟต ซึ่งจะสามารถตกตะกอนได้ ภายใต้สภาวะความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำลาย ผู้ที่มีน้ำลายค่อนไปทางกรด การตกตะกอนของสารแคลเซียมในการเกิดหินปูน จะเกิดน้อยกว่าผู้ที่มีน้ำลายค่อนไปทางด่าง

...อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรม

ศูนย์หัวใจ ให้บริการ ให้คำแนะนำการตรวจสุขภาพหัวใจ

ศูนย์หัวใจ ให้บริการ ให้คำแนะนำการตรวจสุขภาพหัวใจ การปฏิบัติตัว ก่อนและหลังเข้าตรวจสวนหัวใจ และสวนหัวใจขยายหลอดเลือด

...อ่านต่อ

โปรโมชั่น

...อ่านต่อ

ห้องให้บริการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

Suite (1611)
Superior (1609, 1610, 1612, 1620)
VIP (1511)
Delux (1410, 1509, 1510, 1512)
ห้องเดี่ยวพิเศษ (Ward 6 A)
ห้องเดี่ยวพิเศษเด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) Ward 5 A
ห้องคู่ (1518)