02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

โรงพยาบาลสายไหมร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง ประเภทผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลสายไหมร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง ประเภทผู้ป่วยใน

04 กรกฎาคม 2560

โรงพยาบาลสายไหมร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง ประเภทผู้ป่วยใน ผ่านการทดสอบข้อมูลตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดแล้ว

ข้าราชการสบายใจ ใช้สิทธิเอกชนเบิกได้

 • กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า
 • ไม่ต้องรอคิวผ่าตัดนาน
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย

รายการโรค แบ่งเป็นกลุ่มดังนี้

 • กลุ่มศัลยกรรมทั่วไป
 • กลุ่มสูติ-นรีเวชกรรม
 • กลุ่มศัลยกรรมกระดู
 • กลุ่มกุมารศัลยกรรม
 • กลุ่มหัวใจและหลอดเลือด
 • กลุ่มทางเดินปัสสาวะ
 • กลุ่มหู คอ จมูก
 • กลุ่มจักษุ (ตา)

ข่าวสาร

ศูนย์หัวใจ ให้บริการ ให้คำแนะนำการตรวจสุขภาพหัวใจ โรงพยาบาลสายไหมร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง ประเภทผู้ป่วยใน