02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

โรงพยาบาลในเครือ

" เครือข่ายทางการแพทย์ของเรา "

รพ. เซ็นทรัลเยนเนอรัล (CGH)

โรงพยาบาลเอกชนขนาด 200 เตียง เปิดดำเนินการในปี 2535 ทั้งได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มสาขาการแพทย์เฉพาะทางมากขึ้น เพื่อสนองต่อบริบทของโรคในชุมชนที่พบบ่อย เช่น ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, ไตวาย, โรคทางระบบประสาท และมะเร็งลำไส้

....ข้อมูลเพิ่มเติม -->  กดที่นี่


รพ. สายไหม (คลอง 8)

โรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็ก 24 เตียง เปิดดำเนินการในปี 2557 ตั้งอยู่บนถนนลำลูกกา-คลอง8 จังหวัดปทุมธานี ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทั้งในเด็กและผู้ใหญ่, สูติ-นรีเวช, ฝากครรภ์, ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม. พร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยวินิจฉัยทันสมัย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ LAB อัตโนมัติ, เอ็กซเรย์ทั่วไปด้วยระบบ Digital

...
...
ข้อมูลโรงพยาบาล เกี่ยวกับเรา โรงพยาบาลในเครือ

ประวัติโรงพยาบาล วิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงพยาบาลในเครือ ทีมผู้บริหาร