02-991-8999

ทีมผู้บริหาร

ทีมผู้บริหาร

ทีมผู้บริหาร

การบริหารงานของ โรงพยาบาลสายไหม นั้นเกิดจากการนำทีมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และมากไปด้วยความสามารถรอบด้าน กอรปกับการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด โดยได้มีการนำหลักการบริหารในรูปแบบต่างๆ มาใช้ได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นระบบการบริหารจัดการ ระบบมาตรฐานของทางโรงพยาบาล และการบริหารด้วยระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาใช้บริการอย่างสูงสุด และต่อเนื่อง

...
...
ข้อมูลโรงพยาบาล เกี่ยวกับเรา ทีมผู้บริหาร

ประวัติโรงพยาบาล วิสัยทัศน์และพันธกิจ โรงพยาบาลในเครือ ทีมผู้บริหาร