02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลสายไหม

บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด
91 หมู่ 1 ถ.เฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ :  02-991-8999, 02-533-3027, 02-533-3029, 02-533-3031, 02-533-3032
โทรสาร  :  02-563-5222


แผนที่ : ดูแผนที่แบบ JPG
แผนที่ : ดาวน์โหลดแผนที่แบบ PDF
เบอร์โทรศัพท์ : 02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

...
...
ข้อมูลโรงพยาบาล ติดต่อเรา

เกี่ยวกับเรา สมัครงานกับเรา มาตรฐานของโรงพยาบาล ติดต่อเรา