02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

"พร้อมให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง"

ข้อมูลศูนย์

การบริการ

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

 

ศูนย์อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสายไหม

          ศูนย์อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน   โรงพยาบาลสายไหม  พร้อมให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง​ ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทีมพยาบาลและบุคลากรเฉพาะทาง ที่ได้รับการฝึกฝนทางด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ  ห้องฉุกเฉินขนาด 10 เตียง  ห้อง CPR 2 เตียงและ สามารถรองรับผู้ประสบอุบัติเหตุหมู่ได้อย่างเพียงพอ

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

ห้องฉุกเฉิน (Emergency Room: ER) พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องตรวจพิเศษรวมทั้งการตรวจทางนรีเวช
ห้องสังเกตการณ์
หน่วยอภิบาลเคลื่อนที่ (Mobile CCU, ICU)
เตียงขนย้ายผู้ป่วยทารกแรกเกิด

 

เวลาทำการ 24 ชั่วโมง
โทร. 0 2991-8999

การบริการ

ทีมแพทย์ฉุกเฉิน และทีมดูแลผู้ป่วยวิกฤต [Critical Care Team] พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งผ่านการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
ทีมศัลยแพทย์ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
พร้อมด้วยการรักษาทางอายุรกรรมและการทำศัลยกรรมอุบัติเหตุ
ศูนย์หัวใจพร้อมให้บริการสวนหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง

 

นพ.โฆษิต ชูช่วย

เวชปฏิบัติทั่วไป
แผนก: อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

นพ. วิศวะ ปานศรีพงษ์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
แผนก: อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

บริการทางการแพทย์ แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง แผนกไตเทียม คลินิคฝังเข็ม แผนกบริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน