02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

กิจกรรม

ออกหน่วยวันสงกรานต์ร่วมกับสำนักงานเขตสายไหม ณ วัดอยู่ดีบำรุง (ออเงิน)

ออกหน่วยวันสงกรานต์ร่วมกับสำนักงานเขตสายไหม ณ วัดอยู่ดีบำรุง (ออเงิน) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 โรงพยาบาลสายไหม ได้ออกหน่วยวันสงกรานต์ร่วมกับ สำนักงานเขตสายไหม ณ วัดอยู่ดีบำรุง (ออเงิน) มีประชาชนเข้ามาร่วมรับบริการอย่างคับคั่ง โดยการออกหน่วยนี้ไม่เพียงแต่เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน แต่ยังให้บริการตรวจเบื้องต้น และได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยร่วมกันอย่างมีความสุข ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์

...อ่านต่อ

กิจกรรม

ออกหน่วยวันสงกรานต์ร่วมกับสำนักงานเขตสายไหม ณ วัดอยู่ดีบำรุง (ออเงิน)