02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

"ให้เราดูแลหัวใจคุณ ด้วยหัวใจของเรา"

ข้อมูลศูนย์

การบริการ

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสายไหม

          ให้บริการดูแลด้านหัวใจอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจในสาขาต่างๆ ทั้งอายุรแพทย์ด้านหัวใจ ศัลยแพทย์หัวใจ ที่ล้วนผ่านการอบรมจากสถาบันชั้นนำ
           นอกจากนี้แล้ว ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสายไหม ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ ได้แก่ พยาบาลที่ผ่านการอบรมทางด้านหัวใจโดยตรง เภสัชกร นักโภชนาการ และนักกายภาพบำบัด

การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 • การตรวจคลื่นหัวใจโดยใช้โดยบูตามีนกระตุ้น (กรณีผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังกายได้)
 • การบันทึกคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมงรวมถึงการเฝ้าระวังความผิดปกติการตรวจทางหลอดอาหาร (แบบหลายมิติ)
 • การศึกษาคลื่นไฟฟ้าภายในหัวใจ (หัวใจเต้นผิดจังหวะ)
 • การวินิจฉัยโดยการสวนหัวใจ
 • การฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ (การสวนหัวใจ)

การรักษาโรคหัวใจและการผ่าตัดหัวใจ

       ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสายไหม ให้การดูแลผู้ป่วยทุกท่านอย่างทุ่มเทและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยทางโรงพยาบาลมีบริการตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีฉุกเฉินที่หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จะมีการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจภายใน 90 นาทีตามมาตรฐานสากล

การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ
การรักษาโรคหัวใจและการผ่าตัดหัวใจ
ศัลยกรรมหัวใจและช่องอก
การบริการทางการแพทย์

กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ

 • การสวนหัวใจและการฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ
 • การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนและใส่ขดลวดค้ำยัน
 • การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไต

ระบบกระแสไฟฟ้าหัวใจ

 • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจรวมถึงการรักษาด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง (ablation)
 • การใช้สายสวนเพื่อจี้กล้ามเนื้อหัวใจที่นำไฟฟ้าผิดปกติ (ablation therapy)
 • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (pacemaker)
 • การใช้ยาควบคุมจังหวะของหัวใจ
 • การใช้ไฟฟ้ากระตุกเพื่อปรับการเต้นของหัวใจ (cardioversion)
 • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้เครื่อง ICD (implantable cardioverter defibrillator)
 • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้เครื่อง CRT (cardiac resynchronization therapy)

ศัลยกรรมหัวใจและช่องอก

กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ

 • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจแบบที่ใช้และไม่ใช้เครื่องปอด-หัวใจเทียม
 • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดมาแล้ว

กลุ่มลิ้นหัวใจ

 • การผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจ
 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

กลุ่มหัวใจพิการแต่กำเนิด

 • การผ่าตัดซ่อมแซมรูรั่วผนังหัวใจห้องบน
 • การผ่าตัดซ่อมแซมรูรั่วผนังหัวใจห้องล่าง
 • การผ่าตัดปิดเส้นเลือด ductus arteriosus
 • การผ่าตัดที่มีความซับซ้อนของหัวใจพิการแต่กำเนิด

กลุ่มหลอดเลือด

 • การผ่าตัดซ่อมแซมหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องท้อง
 • การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในช่องท้อง
 • การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในทรวงอก

เวลาทำการ คลินิกโรคหัวใจผู้ป่วยนอก 08:00 - 20:00 , ผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ ตลอด 24 ชม.
โทร. 02-991-8999

การบริการทางการแพทย์

 • การตรวจวินิจฉัยทางหัวใจ
 • การผ่าตัดหัวใจ
 • การติดตามการทำงานของคลื่นหัวใจ
 • การตรวจเกี่ยวกับสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • การตรวจปฏิบัติการหัวใจ
 • ห้องผู้ป่วยหนัก 9  ห้อง

 

บริการทางการแพทย์ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง แผนกไตเทียม คลินิคฝังเข็ม แผนกบริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน