02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด

ข้อมูลศูนย์

การบริการ

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกห้องผ่าตัด

ห้องผ่าตัดและบริการวิสัญญี

          โรงพยาบาลสายไหมมีห้องผ่าตัดใหญ่จำนวน 4 ห้อง และห้องผ่าตัดเล็ก 1 ห้อง ห้องสำหรับส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (GI Scope) จำนวน 1 ห้อง และห้องพักฟื้นซึ่งมีทีมสังเกตอาการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดอย่างใกล้ชิด  ห้องผ่าตัดมีโครงสร้างตามมาตรฐานสากล มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น  ระบบการไหลเวียนอากาศ และแรงดันอากาศระบบ Positive pressure ระบบการกรองอากาศที่ไหลเวียนมายังเตียงผ่าตัดให้มีความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค  เครื่องดมยาสลบ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ติดตั้งในห้องผ่าตัดทุกชนิดเป็นไปตามมาตรฐานสากล
          ให้บริการได้ทุกสาขาทั้งด้าน ศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์ นรีเวชกรรม ตา และหู คอ จมูก มีเทคโนโลยีการผ่าตัดสมัยใหม่ เช่น การผ่าตัดผ่านกล้อง

 

เวลาทำการ 24 ชั่วโมง
โทร. 0 2991-8999

บริการและศัลยกรรมที่เชี่ยวชาญ

•    วิสัญญีวิทยา
•    ศัลยกรรมทรวงอก
•    ศัลยกรรมทั่วไป
•    ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
•    ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
•    ศัลยกรรมหัวใจ และทรวงอก
•    ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
•    ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
•    ศัลยกรรมเกี่ยวกับเนื้องอกของกระดูกและกล้ามเนื้อ
•    เส้นประสาททั่วไป
•    การบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ
•    ศัลยกรรมการเปลี่ยนข้อเทียม สะโพกเทียม ข้อเข่าเทียม
•    ศัลยกรรมเกี่ยวกับมือ
•    ศัลยกรรมเกี่ยวกับเท้า
                  

 

นพ.สุรภูมิ คลอศิริโรจน์

วิสัญญีวิทยา
แผนก: ห้องผ่าตัด

บริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยใน แผนกห้องผ่าตัด

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง แผนกไตเทียม คลินิคฝังเข็ม แผนกบริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน