02-991-8999

สมัครงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

MEDICAL / แพทย์

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร อัตราที่รับ
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป Full time 1 อัตรา
กุมารแพทย์ Full time 1 อัตรา
กุมารแพทย์ เวรใน หลายอัตรา

MEDICAL SERVICES / งานรักษาพยาบาล

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร อัตราที่รับ
หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม 1อัตรา
หัวหน้าแผนก IPD / OPD 4อัตรา
เภสัชกร หลายอัตรา
นักรังสีเทคนิค หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ IPD/OPD/ICU/HCT/ER หลายอัตรา
ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (PA) หลายอัตรา

SUPPORT SERVICES / งานสนับสนุน

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร อัตราที่รับ
พนักงานคลังพัสดุ 2 อัตรา
ผู้จัดการฝ่ายประสานงานลูกค้าองค์กร 1 อัตรา
ช่างศิลป์ 2 อัตรา
หัวหน้าการเงิน ( แคชเชียร์ ) 1 อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา
หัวหน้าห้องปฎิบัติการ ( LAB ) 1 อัตรา
พนักงานนิติการ 2 อัตรา
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
พนักงานการเงิน 2 อัตรา
พนักงานเวชสถิติ 2 อัตรา
ผู้ช่วยเภสัชกร หลายอัตรา
พนักงาน IT 2 อัตรา
พนักงานบริการผู้ป่วย หลายอัตรา
Download ใบสมัคร

ติดต่อ :  ฝ่ายการแพทย์

สนใจตำแหน่งงานกรุณาสมัครงานผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ "คลิกที่ตำแหน่งงาน
เปิดกรอกใบสมัคร     วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 11.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.00 น. วันเสาร์ เวลา 8.00 - 11.00 น.
แนบประวัติส่งมาที่ Email : nongluck@saimai.co.th
                             Line : SMH DR secretary

ที่อยู่ : โรงพยาบาลสายไหม เลขที่ 91 ถนนเฉลิมพงษ์, 
แขวงสายไหม, เขตสายไหม, กรุงเทพฯ, 10220 
โทร. 0-2991-8999 ต่อ 1209, 1210  หรือ 061-649-2777
โทรสาร 0-2563-5222

-------------------------------------------------------------------------

ติดต่อ :  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สนใจตำแหน่งงานกรุณาสมัครงานผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ "คลิกที่ตำแหน่งงาน
หรือติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
เปิดกรอกใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์ วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 11.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.00 น. 
เปิดกรอกใบสมัคร วันเสาร์ เวลา 8.00 - 11.00 น. 

แนบประวัติส่งมาที่ Email : human@saimai.co.th 

ที่อยู่ : โรงพยาบาลสายไหม เลขที่ 91 ถนนเฉลิมพงษ์, 
แขวงสายไหม, เขตสายไหม, กรุงเทพฯ, 10220 
โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่  0-2991-8999 ต่อ 1239 
โทรสาร 0-2563-5222

หมายเหตุ : เพื่อประโยชน์ในการพิจารณากรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วนค่ะ

...
...
ข้อมูลโรงพยาบาล สมัครงานกับเรา

เกี่ยวกับเรา สมัครงานกับเรา มาตรฐานของโรงพยาบาล ติดต่อเรา