02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

ใบสมัคร

ตำแหน่งงาน เภสัชกร

คุณสมบัติ

หน้าที่รับผิดชอบ

 หน้าที่ควบคุมการจัดยาให้ถูกต้องตามแพทย์สั่ง จัดระเบียบควบคุม

 ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้

 บริการให้คำปรึกษา ตอบปัญหาด้านยาแก่ผู้ป่วยญาติและบุคลากร  ทางการแพทย์/

คุณสมบัติ 

1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์

3. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

4. มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รักงานบริการ

5. สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้

6. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

Download ใบสมัคร

ข้อมูลส่วนตัว

การศึกษาสูงสุด

ทักษะต่างๆ

ทักษะการพิมพ์ / Typing Skill

ภาษาอังกฤษ

ภาษาฝรั่งเศษ

ภาษาเยอรมัน

ภาษาจีน

ภาษาญี่ปุ่น

ประวัติการทำงาน


กรณีเร่งด่วนบุคคลที่สามารถติดต่อได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

...
...
ข้อมูลโรงพยาบาล ใบสมัคร

About us Apply Job Accreditation & Awards Contact us