02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม

ข้อมูลศูนย์

การบริการ

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลสายไหม

          ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลสายไหม เป็นศูนย์ให้การดูแลรักษาบริการอย่างครบวงจรเกี่ยวกับไตเทียม ทั้งในทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว     
     โดยมีทีมบุคลากรซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตที่ได้รับการยอมรับทำงานร่วมกันกับโภชนากร เภสัชกรและพยาบาลผู้ประสานงานประจำคลินิกในการประเมินการทำงานของไตและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อช่วยในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยชะลอการเสื่อมของไตและช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากไตเสื่อม

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • เตียงผู้ป่วยฟอกเลือด 12 เตียงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน 
 • เคเบิ้ลทีวี
 • ปุ่มกดเรียกพยาบาล
 • ระบบควบคุมสภาพแวดล้อม
 • เครื่องฟอกเลือดที่ทันสมัยนำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ เครื่อง Fresenius ระบบการฟอกเลือดของศูนย์ไตเทียมที่ได้มาตรฐานสากลของ   The Association of Advancement of  Medical Instrumentation (AAMI)
 • ระบบควบคุมการติดเชื้อและการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานสากล
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องกรณีไฟฟ้าดับ
 • พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต และเพื่อความรอบคอบปลอดภัย ทางศูนย์ฯ ได้จัดเตรียมพยาบาลไว้พร้อมให้บริการผู้ป่วยอย่างเพียงพอ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลไทย

 

เวลาทำการ 08:00 - 23:00 น.
โทร. 0 2991-8999

การบริการ

 • การฟอกเลือดประจำ
 • การฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยอาการหนักในห้องไอซียู
 • การดึงน้ำออกจากร่างกายผู้ป่วยที่มีน้ำคั่งมากเกินไป
 • การรักษาโดยใช้เครื่องทำงานทดแทนไตในผู้ป่วยอาการหนัก
 • การผ่าตัดเชื่อมต่อเส้นเลือดดำและแดง หรือใส่ท่อชั่วคราวเพื่อใช้ในการฟอกเลือด
 • นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ต้องการฟอกเลือดสามารถนัดเวลาพิเศษได้

 

บริการด้านการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย

 • โรคไตเรื้อรัง 

          แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตและสหสาขาวิชาชีพร่วมกันดูแลผู้ป่วย จัดให้มีการให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ป่วย เพื่อชะลอการเสื่อมของโรคไตเรื้อรังและป้องกันอาการแทรกซ้อนต่างๆ

การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ

          เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่อาจจำเป็นต้องจำกัดปริมาณโปรตีน เกลือ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการแทรกซ้อน

 

 

พญ.สุธีญา จำปาวงศ์

อายุรศาสตร์โรคไต
แผนก: อายุรกรรม

บริการทางการแพทย์ แผนกไตเทียม

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง แผนกไตเทียม คลินิคฝังเข็ม แผนกบริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน