02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

แผนกเภสัชกรรม

แผนกเภสัชกรรม

ข้อมูลศูนย์

การบริการ

แผนกเภสัชกรรม

เวลาทำการ 08:00 - 23:00 น.
โทร. 0 2991-8999

บริการทางการแพทย์ แผนกบริการทางการแพทย์ แผนกเภสัชกรรม

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง แผนกไตเทียม คลินิคฝังเข็ม แผนกบริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน