02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด

ข้อมูลศูนย์

การบริการ

แพทย์ประจำศูนย์

กายภาพบำบัด

       เปิดทำการเวลา 8.00-19.00 น. ทุกวัน บริเวณ ชั้น 2 ให้บริการโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ตรวจประเมิน รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายแบบองค์รวมด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด เช่น การสอนหายใจและใช้เทคนิคการระบายเสมหะในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ สอนออกกำลังกายฟื้นฟูสมรรถภาพกล้ามเนื้อกระดูกและข้อให้กลับมาแข็งแรงสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดเพื่อลดอาการปวด  พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย สถานที่กว้างขวาง สะอาดและสะดวกสบาย  
     การบริการทางกายภาพบำบัดที่มีครอบคลุมในกลุ่มโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและสมอง ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต รวมถึงผู้สูงอายุ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ  รวมทั้งป้องกันการกลับเป็นซ้ำเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เวลาทำการ 08:00 - 19:00 น.
โทร. 02-991-8999

         ให้บริการกายภาพบำบัด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ และนักกายภาพวิชาชีพ ให้บริการทำกายภาพบำบัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้ป่วยแต่ละประเภท ดังนี้

 • กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคของระบบกล้ามเนื้อ กระดูก  และข้อ

          การรักษาอาการเจ็บปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ อย่างเฉียบพลันและเรื้อรัง

          รักษาอาการปวดคอ  ปวดหลัง ปวดเข่า  ปวดไหล่ ฯลฯ

          การรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อจากกลุ่มอาการออฟฟิตซินโดรม

          การรักษาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬา

          รักษาอาการข้อเคล็ดขัดยอก อาการข้ออักเสบ อาการข้อและเอ็นเนื้อเยื่อที่ยึดติดกัน

          รักษาอาการข้อติดขัดและฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ หลังภาวะกระดูกหัก

          ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ หลังการสูญเสียอวัยวะ

 

 • กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

การทำกายภาพบำบัดสำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการเคลื่อนไหว และการทรงตัวที่ผิดปกติ ในผู้ที่มีปัญหาทางระบบประสาท จาก โรคหลอดเลือดสมอง(ตีบ/แตก/อุดตัน) , เนื้องอกในสมอง, โรคพาร์กินสัน , การบาดเจ็บของกระดูกไขสันหลัง มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง เช่น อัมพฤกษ์  อัมพาต 

 • กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
  • การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

   • การฟื้นฟูหลังจากการผ่าตัดหัวใจโดยวิธีตัดต่อเส้นเลือดหรือการผ่าตัดลิ้นหัวใจ

   • การฟื้นฟูหลังจากใส่ลูกโป่งถ่างขยายหลอดเลือดหรือการใส่ขดลวดถ่างขยาย

   • การฟื้นฟูหลังการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด

  • การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ในผู้ป่วยโรคปอดและถุงลมปอด

   • เทคนิคการหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ

   • เทคนิคการระบายเสมหะอย่างมีประสิทธิภาพ

   • การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด

 

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • การบำบัดรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ ทั่วไป และอัลตราซาวด์ร่วมกับไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด

 • เครื่องให้ความร้อนลึก (shortwave)

 • การประคบด้วยความร้อนและความเย็น/การรักษาด้วยแผ่นพาราฟีน

 • เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า สำหรับกล้ามเนื้อที่อ่อนแรง เช่น กล้ามเนื้อใบหน้า กล้ามเนื้อแขนขา

 • เครื่องดึงคอและหลัง

 • เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด

 • เครื่องมือและอุปกรณ์การออกกำลังกล้ามเนื้อ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มองศาการเคลื่อนไหว ช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกายได้อย่างปกติและสมดุล

 • ห้องเคาะปอดแยกพิเศษพร้อมอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

 • เครื่องทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ได้แก่ เครื่องวัดกำลัง มือ, เครื่องวัดกำลังขา, เครื่องวัดความอ่อนตัวของหลัง

 • เตียงปรับระดับ เพื่อปรับความดัน และฝึกการถ่ายน้ำหนักในผู้ป่วยนอนนาน หรืออ่อนแรงขา

บริการทางการแพทย์ แผนกบริการทางการแพทย์ กายภาพบำบัด

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง แผนกไตเทียม คลินิคฝังเข็ม แผนกบริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน