02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

ข่าวสาร

โรงพยาบาลสายไหมร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง ประเภทผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลสายไหมร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง ประเภทผู้ป่วยใน ผ่านการทดสอบข้อมูลตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดแล้ว

...อ่านต่อ

ศูนย์หัวใจ ให้บริการ ให้คำแนะนำการตรวจสุขภาพหัวใจ

ศูนย์หัวใจ ให้บริการ ให้คำแนะนำการตรวจสุขภาพหัวใจ การปฏิบัติตัว ก่อนและหลังเข้าตรวจสวนหัวใจ และสวนหัวใจขยายหลอดเลือด

...อ่านต่อ

ข่าวสาร

ศูนย์หัวใจ ให้บริการ ให้คำแนะนำการตรวจสุขภาพหัวใจ โรงพยาบาลสายไหมร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง ประเภทผู้ป่วยใน