02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

แผนกศัลยกรรม

แผนกศัลยกรรม

ข้อมูลศูนย์

การบริการ

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกศัลยกรรม

ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเฉพาะทาง

          การรักษาโรคด้วยการทำผ่าตัดหลายคนคงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นัก เพราะการผ่าตัดทางการแพทย์ เป็นการใช้เครื่องมือแพทย์ผ่าตัดเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยเพื่อรักษาโรคหรือรักษาความผิดปกติ เช่น การรักษาโรคร้าย การเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งแพทย์จะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเฉพาะด้าน ซึ่งโรงพยาบาลสายไหมเน้นให้ความสำคัญ จึงจัดตั้งคลินิกโรคระบบทางเดินปัสสาวะ คลินิกศัลยกรรมประสาท ศูนย์อุบัติเหตุ คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกศัลยกรรมทั่วไป คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ที่รวมการรักษาด้วยศัลยกรรมเอาไว้ทั้งหมดเพื่อง่ายต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยให้หายขาดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด

 

เวลาทำการ 08:00 - 23:00 น.
โทร. 0 2991-8999

นพ.นพคุณ หล้าก่า

ศัลยศาสตร์
แผนก: ศัลยกรรม

นพ.สันดุษิต เพ็งสา

ศัลยศาสตร์
แผนก: ศัลยกรรม

บริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกศัลยกรรม

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง แผนกไตเทียม คลินิคฝังเข็ม แผนกบริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน