02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

แผนกศัลยกรรมกระดูก

แผนกศัลยกรรมกระดูก

ข้อมูลศูนย์

การบริการ

แผนกศัลยกรรมกระดูก

เวลาทำการ 08:00 - 23:00 น.
โทร. 0 2991-8999

นพ.สุภกิจ คณิตเนตร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
แผนก: ศัลยกรรมกระดูก

นพ. ศศิศ เที้ยธิทรัพย์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส
แผนก: ศัลยกรรมกระดูก

บริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกศัลยกรรมกระดูก

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง แผนกไตเทียม คลินิคฝังเข็ม แผนกบริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน