02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

แผนกศัลยกรรมกระดูก

แผนกศัลยกรรมกระดูก

ข้อมูลศูนย์

การบริการ

แผนกศัลยกรรมกระดูก

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อทั่วไป  

            ให้บริการตรวจสุขภาพกระดูก ตรวจวินิจฉัยวางแผนการรักษาผู้ที่มีปัญหาปวดกระดูกและข้อ และปวดกล้ามเนื้อ  เช่น  

 • การรักษากระดูกหักด้วยการใส่เฝือก    
 • การผ่าตัดแก้ไขความพิการทางด้านกระดูกและข้อจากอุบัติเหตุ เช่น กระดูกหัก
 • การผ่าตัดกระดูกหักด้วยวิธีดามเหล็ก   วิเคราะห์การเคลื่อนไหว การทรงตัว และการเดิน
 • การผ่าตัดแก้ไขภาวะข้อหรือกระดูกผิดรูป  การเย็บซ่อมแซมเอ็นที่ฉีกขาด 
 • การรักษาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

ศัลยกรรมกระดูกสันหลังและกระดูกคอ (Spine )

 • การตรวจรักษาและผ่าตัดกระดูกสันหลังและกระดูกคอ
 • การผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังเสื่อม,คดโก่ง,งอ (Scoliosis) ,หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท
 • การรักษาหมอนรองกระดูกสันหลัง โดยฉีดยาต้านการอักเสบเข้าโพรงไขสันหลัง
 • การผ่าตัดรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมและหมอนรองกระดูกคอกดทับ
 • การผ่าตัดเปลี่ยนใส่ข้อ หมอนรองกระดูกสันหลังเทียม
 • การรักษาโรคกระดูกสันหลังหักยุบ ด้วยการฉีดซีเมนต์ยึดกระดูก (Percutaneous  Vertebroplasty)
 • ผ่าตัดรักษากระดูกสันหลังหักและเคลื่อนจากอุบัติเหตุ
 • การผ่าตัดรักษาการติดเชื้อในกระดูกสันหลังและวัณโรคกระดูกสันหลัง

การรักษาศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 • ศัลยกรรมโรคข้อและผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม (Joint and Arthroplasty )
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม(Knee Replacement Surgery)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้านเดียว(Unicompartmental Knee Arthroplasty: UKA)    
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ(Total Knee Replacement: TKA)    
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม(Total Hip Replacement: THR)
 • การผ่าตัดแก้ไขข้อเทียมที่สึก ให้สามารถใช้งานใหม่ได้
 • การผ่าตัดปรับมุมกระดูก
 • การผ่าตัดข้อผ่านกล้อง(Arthroscope)
 • การผ่าตัดส่องกล้องข้อศอก ( Elbow Arthroscopy)
 • การผ่าตัดส่องกล้องข้อมือ(Wrist Arthroscopy)
 • การรักษาศัลยกรรมนิ้วมือและมือ

ศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม (Hand and Microsurgery)

 • การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุที่มือ
 • การรักษาโรคนิ้วล็อค(Trigger finger) รักษาพังผืดกดทับเส้นประสาท (Carpal tunnel syndrome)
 • การผ่าตัดย้ายเส้นเอ็น(Tendon transfer)
 • การผ่าตัด ตัดต่อนิ้ว มือ แขน ตัดต่อเส้นเอ็นและเส้นประสาท รวมทั้ง แก้ไขความพิการด้านเส้นประสาท(Brachial plexus injury)ที่เกิดจากอุบัติเหตุ โดยใช้วิธีจุลศัลยศาสตร์(Microscope Surgery )
 • การผ่าตัดรักษาความพิการ ผิดรูป เกี่ยวกับมือ นิ้วมือ ข้อมือ แขน ข้อศอก
 • การผ่าตัดกระดูกข้อมือหัก และผิดรูป(Carpal bone fracture)
 • การรักษาและผ่าตัดเส้นเอ็นที่มือฉีกขาด

 

เวลาทำการ 08:00 - 20:00 น.
โทร. 02-991-8999

นพ.สุภกิจ คณิตเนตร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
แผนก: ศัลยกรรมกระดูก

นพ. ศศิศ เที้ยธิทรัพย์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส
แผนก: ศัลยกรรมกระดูก

บริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกศัลยกรรมกระดูก

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง แผนกไตเทียม คลินิคฝังเข็ม แผนกบริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน