02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

ข้อมูลศูนย์

การบริการ

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลสายไหม

        ศูนย์สูติ- นรีเวช เข้าใจความต่างของผู้หญิงทุกช่วงวัย และตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิงที่อยากมีสุขภาพดี    จึงพร้อมให้บริการดูแลคุณสุภาพสตรี   ทุกวัยอย่างครบวงจร  ตั้งแต่ตรวจสุขภาพไปจนถึงการวินิจฉัยและป้องกัน และรักษาโรคของสตรี  การฝากครรภ์และการคลอด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและทีมพยาบาลวิชาชีพ  พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

วินิจฉัยครบวงจรเพื่อตรวจและป้องกันโรคทางนรีเวช

 • ตรวจสุขภาพทางนรีเวช เพื่อตรวจคัดกรองโรคมะเร็งของระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
 • ตรวจความผิดปกติของปากมดลูก ด้วยการส่องกล้อง Colposcope และตรวจรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ 4 มิติ
 • ตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องดิจิตอลแบบเมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ทางสูตินรีเวช เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติอวัยวะภายในสตรี

การให้บริการรักษาโรคทางนรีเวช

 • ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน มีตกขาว และภาวะความผิดปกติของระบบขับถ่ายปัสสาวะ ของสุภาพสตรี    ( กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ,ปัสสาวะเล็ด )
 • โรคมะเร็งในสตรีทุกชนิด เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และมะเร็งเต้านม พร้อมให้บริการรักษาอย่างครบวงจร  และดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • การรักษาอาการปวดท้องน้อย ปวดประจำเดือน ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนของอาการป่วยของโรคทางนรีเวชได้แก่ โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่, ช็อกโกแลตซีสต์, เยื่อบุโพรงมดลูกแทรกกล้ามเนื้อมดลูก, เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก, พังผืดในอุ้งเชิงกราน เป็นต้น 
 • การวินิจฉัยและรักษาโรคทางนรีเวชด้วยการผ่าตัด
 • การดูแลรักษาสตรีวัยหมดประจำเดือน หรือ วัยทองโดย การให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน   ให้คำปรึกษาและรักษาในเรื่องฮอร์โมน กระดูก และอื่นๆ

 

เวลาทำการ 08:00 - 22:00 น.
โทร. 02-991-8999

การบริการดูแลสุขภาพสตรีทุกช่วงวัย

1. วินิจฉัยครบวงจรเพื่อตรวจและป้องกันโรคของสตรี

          ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลสายไหม  ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคของสตรีทุกชนิดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยตัวอย่างการตรวจวินิจฉัยโรคภายในของสตรี เช่น

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบThin Prep ตรวจหาHPV virus และบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อHPV
 • ตรวจความผิดปกติของปากมดลูกด้วยการส่องกล้อง Colposcope และตรวจรักษาด้วยเครื่องอัลตร้าซาวนด์ 4 มิติ
 • ตรวจอัลตร้าซาวนด์ทางสูตินรีเวชเพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี

2. รักษาโรคของสตรี

               ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลสายไหม  มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฌฉพาะทางด้านนรีเวชให้การรักษาครอบคลุมทุกโรคของสตรี โดยตัวอย่างของโรคที่ให้บริการตรวจรักษาที่พบบ่อย  เช่น

 • ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ตกขาว และภาวะผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ(ภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกิน)
 • ให้การรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวชด้วยการผ่าตัด

3. ดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนมีบุตร

               ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลสายไหม  มีทีมแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษา  ตอบคำถาม  และดูแลสตรีตั้งแต่เตรียมตัวเป็นคุณแม่ไปจนถึงคลอด  เพาอสร้างความมั่นใจและคลายความกังวล  โดยมีบริการดังนี้

ก่อนตั้งครรภ์

 • วางแผนการตั้งครรภ์  ตรวจสุขภาพ  ฉีดวัคซีน  เตรียมพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร
 • ให้คำแนะนำและรักษาภาวะมีบุตรยาก

ระหว่างตั้งครรภ์

 • ดูแลการฝากครรภ์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้นม การเตรียมตัวสำหรับการเป็นคุณแม่ รวมถึงการคุมกำเนิดวิธีต่างๆหลังคลอดบุตร
 • จัดอบรมการเตรียมตัวก่อนคลอด  โครงการ โรงพยาบาลสายไหม เชื่อมสายใยรักสู่ลูกน้อยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมเพื่อหาโรคและความผิดปกติของทารก รวมถึงตรวจความเสี่ยงระหว่างการตั้งครรภ์  และให้การดูแลการตั้งครรภ์ของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอด

การคลอดบุตร

 • ให้บริการคลอดบุตรที่ได้มาตรฐาน  มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • ดูแลการคลอดของมารดาที่มีภาวะความเสี่ยง

หลังคลอด      

 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่หลังคลอดที่มีปัญหาเต้านมและหัวนม  เช่น  เต้านมคัด  เต้านมอักเสบ  หัวนมเจ็บ
 • บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 

นพ.ปราโมทย์ เชิดรัตนรักษ์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
แผนก: สูติ-นรีเวชกรรม

พญ.แสงมณี จิรสถาพร

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
แผนก: สูติ-นรีเวชกรรม

บริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง แผนกไตเทียม คลินิคฝังเข็ม แผนกบริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน