02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

จักษุกรรม

ข้อมูลศูนย์

การบริการ

แพทย์ประจำศูนย์

จักษุกรรม

จักษุกรรม

          เพราะดวงตามีความสำคัญกับคุณ และเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมากกว่าการมองเห็น จึงควรได้รับการดูแลอย่างทะนุถนอม โรงพยาบาลสายไหมจึงมี คลินิกจักษุ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพตาและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเนื่องจากการตามัว เช่น อาการเบาหวานขึ้นตาที่ส่งผลต่อการมองเห็น หรือมีอาการปวดตา ตาอักเสบ โรคเยื่อบุตาและกระจกตา หลอดเลือดที่จอตาอุดตัน เป็นต้น โดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มี ประสบการณ์  ด้วยเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน เพื่อผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีมากกว่าเดิม

 

 

เวลาทำการ 08:00 - 23:00 น.
โทร. 0 2991-8999

บริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก จักษุกรรม

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง แผนกไตเทียม คลินิคฝังเข็ม แผนกบริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน