02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032

จักษุกรรม

ข้อมูลศูนย์

การบริการ

แพทย์ประจำศูนย์

จักษุกรรม

จักษุกรรม

          เพราะดวงตามีความสำคัญกับคุณ และเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมากกว่าการมองเห็น จึงควรได้รับการดูแลอย่างทะนุถนอม โรงพยาบาลสายไหมจึงมี คลินิกจักษุ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพตาและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเนื่องจากการตามัว เช่น อาการเบาหวานขึ้นตาที่ส่งผลต่อการมองเห็น หรือมีอาการปวดตา ตาอักเสบ โรคเยื่อบุตาและกระจกตา หลอดเลือดที่จอตาอุดตัน เป็นต้น โดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มี ประสบการณ์  ด้วยเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน เพื่อผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีมากกว่าเดิม

          คลินิกตา ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการทั่วไปจนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านเกี่ยวกับดวงตา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา ประกอบด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกี่ยวกับดวงตา ได้แก่  ต้อกระจก  ต้อหิน  จอประสาทตา  ม่านตาอักเสบ ฯลฯ

การบริการ
          การตรวจวัดสายตาแบบครบวงจร    การตรวจคัดกรองการมองเห็น  การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของระบบท่อน้ำตา   การผ่าตัดต้อกระจกและเลนส์เทียมด้วยเครื่องสลายต้อกระจก
การผ่าตัดรักษาต้อหิน   การตรวจคัดกรองตา

 

เวลาทำการ 08:00 - 20:00 น.
โทร. 02-991-8999

บริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก จักษุกรรม

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด แผนกห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง แผนกไตเทียม คลินิคฝังเข็ม แผนกบริการทางการแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน